Betono mazgas

UAB “Rangon”- prekinio betono mišinių gamybos bei tiekimo veiklos įmonė.

Kuriant įmonę ir siekiant lanksčiau tenkinti klientų poreikius, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, kryptingai ir specializuotai plėstis, planuojamos galimos perspektyviausios veiklos:

1. prekinio betono mišinių gamybos (betono mazgas);

2. prekinio betono mišinių tiekimas į statybos aikšteles;

UAB “Rangon” siekia investuoti į naująsias technologijas ir į personalo tobulinimą bei kvalifikacijos kėlimą, projektuoja ir saugiai gaminti kokybiškus gaminius, teikti šiuolaikinių ir patikimų sprendimų statybai.

 

UAB “Rangon” gaminama produkcija naudojama viešosios, gyvenamosios ir pramoninės paskirties objektų statybai bei rekonstrukcijai. Bendrovė gamins aukštos kokybės betono mišinius, atitinkančius LST EN 206-1:2002 ir LST 1974:2005 reikalavimus, prekinius statybinius cemento ir smėlio mišinius, atitinkančius LST 1346:2005 reikalavimus, mūro skiedinius, atitinkančius LST EN 998-2:2004 reikalavimus.

betono mazgo aprašymas

Viena iš naujai įmonės vykdomų veiklų – prekinio betono gamyba. Įmonėje planuojama įsigyti ne mažiau kaip 70  kub.m. per val.  našumo betono mazgą.

Dėl naujos įrangos techninių sąvybių, susijusių su betono perkrovimu iš maišymo įrangos į transportavimo priemonę, nebus apribojimų tiekti betono mišinius specialiąją technika betono pervežimo mašiną (kriaušė), todėl bus pasiektas pakankamas konkurencingumas rinkose.

įgyvendinant projektą bus įsigyjama ir įdiegiama naši betono maišymo įranga, moderni medžiagų padavimo ir kompiuterizuota sistemos valdymo įranga. o įdiegus šią įrangą būtų cemento saugykloje pastatomi filtrai, kurie maksimaliai sumažintų galimybę cemento dulkėms daryti įtaką aplinkai, t.y. būtų įdiegtas švaresnis gamybos procesas. Projektas ypatingai svarbus ir tuo, kad įgyvendinamas probleminėje kaimo teritorijoje.

Produkcija, kurią galima gaminti: a) statybinio – prekinio betono gamyba, b) statybinių gipso dirbinių gamyba, c) kalkių gamyba, d) technologinio betono gamyba, e) statybinių skiedinių (kalkiniai-cementiniai) gamyba, f) kitų betono, gipso ir cemento dirbinių gamyba,

prekinio betono ir statybinių skiedinių gamybos bei tiekimo paslaugų tiekimas

UAB “Rangon” siekdama patenkinti klientų poreikius, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, kryptingai ir specializuotai plėstis, siekia sukurti prekinio betono mišinių gamybos bei tiekimo veiklos barą.

Betono mazge atliekami betono mišinio komponentų dozavimo, maišymo ir pakrovimo į specialią techniką (kriaušes) arba/bei mišinio tiekimo į formavimo cechą darbai. Cechas turi bunkerių, dozavimo, maišymo ir mišinių išdavimo operatorius.

Ištekliai – inertinės medžiagos, jų transportavimui reikalingos technologijos ir sandėliavimas:

 

Inertinės medžiagos pagal užsakymą į gamyklos teritoriją atvežamos iš karjerų ratiniais savivarčiais po 25 tonas. Iš atvirų 4-ių sandėliavimo aikštelių (t.š. 1 ir 2 – žvirgždo skalda, 3 – žvirgždas, 4– smėlis).

Reikalingi užpildai (pagal frakcijas) kaušinių ekskavatoriumi pervežami į priėmimo bunkerį ir supilami į jį (talpa iki 15 m3).

Juostinio transporterio pagalba iš užpildų priėmimo bunkerio inertinės medžiagos transportuojamos iki sekančio juostinio transporterio, kuris paskirsto inertines medžiagas į sandėliavimo bunkerius pagal frakcijas.

Cementas ir kalkės, reikalingi technologiniam betonui gaminti, pagal užsakymą į gamyklos teritoriją atvežami cementovežiais.